contact Parcs Iasi

   +40 232/270 780  

   +40 232/274 469

adresa de email

    office@parcs.ro

    vanzari@parcs.ro

AUTOCURATITORUL COMBINAT DE 2000 l – P1500-500 este un utilaj tehnologic destinat salubrizării prin golirea, spălarea sub presiune şi dezinfecţia foselor de depozitare a reziduurilor de orice fel curatarea conductelor si canalelor de legatura din retelele de canalizare ale localitatilor.

Trimite