contact Parcs Iasi

   +40 232/270 780  

   +40 232/274 469

adresa de email

    office@parcs.ro

    vanzari@parcs.ro

Vidanja de 5 mc P505 este un utilaj tehnologic utilizat  pentru aspiratia depunerilor si a apelor uzate, pentru golirea, spălarea sub presiune şi dezinfecţia foselor de depozitare a reziduurilor de orice fel, a caminelor de legatura din retelele de canalizare ale localitatilor.

Trimite